Stefan Herde är en riktigt "Rock trubadur", som spelar på alla
tänkbara ställe där man önskar bra musik med mycket Boggirock
och även lite hårdare musik. Men bredden finns absolut,
så även gyllene tider, Barbados mm finns på Repertoaren.